MDI Murska Sobota

Prva stran     MDI Murska Sobota     Posebni socialni programi

Posebni socialni programi

POSEBNI SOCIALNI PROGRAMI

V društvu izvajamo 8 posebnih socialnih programov, ki so financirani s strani Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji. S posebnimi socialnimi programi omogočamo našim članom invalidom čimbolj samostojno vključevanje v vsakdanje življenje in delo ter specifične storitve za zadovoljevanje svojih potreb.

 

  1. Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti
  2. Zagotavljanje zagovorništva
  3. Informativna dejavnost
  4. Usposabljanje za aktivno življenje in delo
  5. Programi za ohranjevanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi
  6. Rekreacija in šport
  7. Dnevni centri, klubi
  8. Kulturna dejavnost

 

Priporočamo