MDI Murska Sobota

Kegljišče Radenci 27.4.2019

KEGLJANJE TREH DEŽEL

27.4.2019 smo organizirali tradicionalno »Kegljanje treh dežel« v Radencih, na edinem avtomatskem štiristeznem kegljišču v tem delu Pomurja, za katerega skrbi Kegljaški klub Radenci.

Srečanja se je udeležilo 24 tekmovalcev iz invalidskih društev Avstrije in Slovenije, sodelovalo je še Društvo upokojencev Monošter (Szentgotthard) in Zveza društev upokojencev Železne županije iz Sombatela (Szombathely).

Srečanje je potekalo v športnem duhu, v ospredju pa je bilo druženje, spoznavanje in pogovor o težavah, s katerimi se invalidi srečujemo v vsakdanjem življenju in premagovanju le teh ter medsebojna izmenjava izkušenj.

MDI MSPriporočamo