MDI Murska Sobota

V četrtek 19.4.2018 sva se zaposlena na Medobčinskem društvu invalidov M.Sobota Boštjan Močnik in Darja Šadl udeležila strokovnega srečanja na temo »Zaposlovanje oseb z invalidnostmi« v okviru mednarodnega sejma sodobnega zdravstva Medical na Pomurskem sejmišču.

Program:
10:00-10:15h- Uvodni pozdravi ( direktor sejma, predstavnik Uri — SOČA,
Branko Gornjec -predsednik sveta za invalide v MOMS)
10:15 - 10:40h- Zakonodaja na področju zaposlovanja invalidov / Tomaž Čučnik, MDDSZ
10:40 - 11:10h Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela / Tatjana Dolinšek, koordinatorka projekta PMTD
11:10 - 11:30h Poklicna orientacija mladostnikov s kroničnimi obolenji / dr. Ksenija Šterman, URI SOČA, Center za poklicno rehabilitacijo
11:30 - 11:40h Razprava in vprašanja
12:00h Odmor
12:00 - 12:20h Predstavitev primerov vključevanja v okviru projekta »Prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela / Bojana Fulder, Barbara Kološa, URI —SOČA
12:20 - 12:40h Zaposlitvene možnosti mladih s posebnimi potrebami v Pomurju / Mira Nemec, URI —SOCA, Center za poklicno rehabilitacijo Murska Sobota
12:40 - 13:00h Razprava, vprašanja in ogled sejma sodobnega zdravstva

 

Tomaž Čučnik z MDDSZ nam je predstavil zaposlovanje invalidov v republiki Sloveniji , skrb za zaposlovanje invalidov in posebne oblike zaposlovanja. Govor je tekel o zgodovini sistemske zakonodaje na področju zaposlovanja invalidov, konvencije o pravicah invalidov, državne intervencije pri zaposlovanju najtežjih invalidov in temeljnih predpisih o zaposlovanju invalidov ( Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o urejanju trga dela, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o dohodnini in Zakon o davku od dohodka pravnih oseb ). Govor je tekel tudi o zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ter vzpodbude za delodajalce, ki zaposlujejo invalide (subvencije plač, prilagoditev delovnega mesta, kvotni sitem, podporna zaposlitev, zaščitna zaposlitev in zaposlitev v invalidskem podjetju).

 

Tatjana Dolinšek je predstavila PROJEKT MLADIH, ki ga sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Položaj mladih na trgu dela se vztrajno poslabšuje. Neučinkovito sodelovanje med inštitucijami s področja šolstva, sociale, zdravstva, zdravstva ta problem samo še poslabšujejo. Stanje na področju mladih s posebnimi potrebami je še bolj zaskrbljujoče. Namen projekta je vplivati na večjo socialno vključenost mladih s posebnimi potrebami ter prispevati k oblikovanju enotnega podpornega okolja kot vmesnika med šolo in trgom dela. Cilji projekta so da ciljna skupina pridobi kompetence in se jim približa trg dela, spodbujanje socialne vključenosti, čimprejšnja aktivacija mladih s posebnimi potrebami in vzpostavitev enotne zaposlitvene mreže za prehod iz šole na trg dela.

 

Ksenija Šterman, dr. med., se je dotaknila teme poklicne orientacije mladostnikov s kroničnimi obolenji. Razložila nam je usmeritve, ki urejajo svetovanje in oceno delazmožnosti, upoštevanje želj in sposobnosti mladostnika, upoštevanje zdravstvenega stanja, da se bo delo lahko upravljalo do upokojitve in da ne bo prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja zaradi obremenitev pri delu. V nadaljnjem nam je razložila, kako vplivajo različne bolezni na delovno mesto ( bolezni srca, cerebralna paraliza, duševne in vedenjske motnje, epilepsija, sladkorna bolezen, bolezni pljuč, alergija, naglušnost, vid……)

 

Mira Nemec, URI – SOČA – enota Murska Sobota.
Zaposlitvene možnosti mladih s posebnimi potrebami v Pomurju:
Invalidi so specifična skupina s posebnimi zahtevami glede zaposlitve. Rabijo varno in stabilno delovno okolje, kjer se upošteva poklic, zmožnosti, interesi invalida, vpliv okolja in pomanjkanje delovnih izkušenj. Za primerno delovno mesto glede invalidnosti je pomembno ustrezno načrtovanje kariere, vloga strokovnih delavcev, celostna obravnava s poudarkom na potencialih in ob upoštevanju omejitev, lastnih ciljev, zaposlitvenih možnostih…..
Vzpodbude pri zaposlovanju invalidov so sledeče: nagrade za preseganje kvote, nadomestna izpolnitev kvote, subvencija plače, oprostitev plačila prispevkov, prilagoditev delovnega mesta, plačilo podpornih storitev in davčne olajšave.
Predstavila nam je tudi zaposlitvene centre, ki omogočajo zaščitna delovna mesta s prilagojenimi delovnimi pogoji, zaposlitev invalida, ki ni zaposljiv na običajnem delovnem mestu in dosega od 30 do 70% pričakovanih delovnih rezultatov.
Invalidi imajo tudi možnost podporne zaposlitve, kjer se zaposlijo v običajnem delovnem mestu. To je najučinkovitejši pristop pri usposabljanju in zaposlovanju invalidov. Ta pristop omogoča tehnično in strokovno pomoč invalidu, delodajalcu in delovnemu okolju ter intenzivno podporo mentorja, ki pomaga pri pridobivanju in obvladovanju delovnih sposobnosti.

 

Po strokovnem srečanju je sledil ogled sejma MEDICAL, ki je bil nemenjem strokovni in laični javnosti, bolnikom in vsem, ki skrbimo za svoje zdravje in za zdravje svojih bližnjih. Spoznali smo novosti s področja medicinske opreme in pripomočkov, načine odkrivanja in zdravljenja bolezni in storitve za boljše počutje ter zdrav življenjski slog.

 

Medobčinsko društvo invalidov M.Sobota

 

Boštjan Močnik

 

 Priporočamo