02 532 11 57 invalidi.ms@siol.net
MDI Murska Sobota

Prva stran     MDI Murska Sobota     O MDI Murska Sobota

O MDI Murska Sobota

PREDSTAVITEV DRUŠTVA:

 

Meseca maja 1969 so se na dvorišču soboškega gradu zbrali ljudje, ki so začutili potrebo po organiziranosti ljudi s posebni potrebami, torej invalidov in 10.maja v soboški kinodvorani sklicali ustanovni občni zbor. Tako je 10. maja 1969 bilo ustanovljeno prvo pomursko društvo invalidov, ki je dobilo ime Medobčinsko društvo telesnih invalidov M.Sobota. Društvo se je leta 1996 preimenovalo v Medobčinsko društvo invalidov M.Sobota in pokriva 12 občin, v katerih ima organizirane aktive in poverjeništva, to so občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina, oziroma celotno Upravno enoto Murska Sobota.

MDI M.Sobota je aktivno na socialno-humanitarnem, kulturnem in športno-rekreacijskem področju ter sodeluje pri vseh oblikah pomoči invalidom. Navedeno je le del našega delovanja, kajti v društvu nikoli nismo in ne smemo tudi v bodoče pozabiti na osnovno poslanstvo, za katerega so društvo ustanovili, to je skrb za naše članstvo, skrb za človeka in njegovo dostojanstvo ter za pravice invalidov in njihovo umestitev v družbo, boj za človeka dostojno življenje, pomoč tistim, ki so jo potrebni in nenehno bdenje nad pravicami invalidov.

Društvo vključuje delovne invalide I., II. in III. kategorije po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, osebe s telesno okvaro, osebe s statusom invalida po ZZRZI in tudi druge invalidne osebe, ki nimajo statusa delovnega invalida, pa zaradi pridobljenih ali prirojenih okvar in oviranosti, ki jih pogojuje oziroma ustvarja fizično in družbeno okolje, ne morejo same delno ali v celoti zadovoljevati potreb osebnega, družinskega in družbenega življenja v okolju, v katerem živijo in delajo .

Društvo je samostojna pravna oseba zasebnega prava in ima s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podeljen status društva, ki deluje v jevnem interesu na področju invalidskega varstva.

 

 

 

Priporočamo

Medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota
Slovenska ulica 44
9000 Murska Sobota, p.p. 62

Telefon: 02 532 11 57

Fax: 02 532 11 56

GSM: 051 232 242

E-mail: invalidi.ms@siol.net