02 532 11 57 invalidi.ms@siol.net
MDI Murska Sobota

Posvet je potekal 22.6.2018 v večnamenski dvorani v Pušči.

Petek 22.6.2018, sva se Boštjan Močnik in Darja Šadl, zaposlena na MDI M.Sobota, udeležila posveta na temo IZOBRAŽEVANJE IN ZAPOSLOVANJE ROMOV Z INVALIDNOSTMI, v večnamenski dvorani na Pušči.

Program:

 

10.00 -10.20  Uvodni pozdravi (Darko Rudaš- romski svetnik, predstavnik Urada vlade RS za

                         narodnosti, Branko Gornjec - predsednik sveta za invalide MS)

10.20 -10.40  Predstavitev projekta in programa usposabljanja PAL PUSH

                         Entrepreneurship; dr. Zdenka Wltavsky

10.40 -11.00  Izobraževanje Romov; Rahela Hojnik Kelenc, LU Lendava

11.00 -11.20  Usposabljanje Romov v okviru zaposlitvene rehabilitacije; Mira Nemec

11.20 -11.40  ODMOR

11.40 -12.00  Zaposlovanje Romov v zaposlitvenih centrih; Alojz Kavaš

12.00 -12.20  Priložnosti pri zaposlovanju Romov; Darko Rudaš

12.20 -12.30  Primeri dobrih praks pri zaposlovanju in vključevanju Romov v programe delovne in

                         socialne vključenosti

12.30 -13.00  Razprava (povabljeni; zavod za zaposlovanje, MOMS, CSD MS, ZC Ozara, Detel,    

                         Papilot, Eva...) 

 

Rdeča nit posveta je bil projekt PAL PUSH  (PAL Network for Roma Entrepreneurship), projekt v katerem sodeluje 8  članic EU in skrbi da bo s prednostnimi nalogami poskrbel, da bo sistem izobraževanja omogočal vsem zaposljivost, predvsem ranljivim ciljnim skupinam, kot so Romi, invalidi, osebe  z različnimi težavami… Projekt ima poudarek na Romski populaciji, populacija, ki ima veliki procent nezaposljivosti, nizko ali nepopolno izobrazbo. Romi imajo ovire, ki otežujejo vključevanje v izobraževanje in pomanjkanje informacij o izobraževanju. Težijo jih težave z zdravjem in težave pri vključevanju v širšo družbeno skupnost. Z novo integracijsko podporo in  z novimi načini pristopa, ki omogočajo poenostavljen dostop do učnih znanj, bodo udeleženci projekta, predvsem Romi pridobili kompetence, da se bodo sami zaposlili ali ustanovili lastno podjetje. Projekt omogoča, trenerjem izobraževanja, Romskim otrokom in njihovim družinam, da se poučijo o možnosti izobraževanja, skozi posebnih modulov izobraževanja in usposabljanja, kot so formulacija osebnih planov, izobraževanje Romskih otrok in njihovih staršev ter lokalne podpore, do končnega cilja, zaposlitev ali samozaposlitev Romov.

 

MDI MS

Boštjan Močnik

 Priporočamo

Medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota
Slovenska ulica 44
9000 Murska Sobota, p.p. 62

Telefon: 02 532 11 57

Fax: 02 532 11 56

GSM: 051 232 242

E-mail: invalidi.ms@siol.net