02 532 11 57 invalidi.ms@siol.net
MDI Murska Sobota
Sejem »Medical«

Dne 7.4.2017 sva se uslužbenca medobčinskega društva invalidov M. Sobota Darja Šadl in Boštjan Močnik  udeležila strokovnega izobraževanja na temo »Zaposlitvena rehabilitacija« v organizaciji Univerzitetno rehabilitacijskega inštituta Soča.

Dne 7.4.2017 sva se uslužbenca medobčinskega društva invalidov M. Sobota Darja Šadl in Boštjan Močnik  udeležila strokovnega izobraževanja na temo »Zaposlitvena rehabilitacija« v organizaciji Univerzitetno rehabilitacijskega inštituta Soča. Izobraževanje je potekalo v sklopu sejma sodobna medicina »Medical«.

Predavanja se je udeležilo slabih 100 udeležencev. Pod točko ena je gospod Dane Kastelic  iz Zveze paraplegikov predstavil novosti glede novega zakona Osebna asistenca, ki bo začel veljati 1.1.2019. Novi zakon se bo izvajal pod okriljem Centrov za socialno delo, kjer bo strokovna komisija odločala do opravičenosti za osebno asistenco, minimalna asistenca na teden je 30 ur, izvajali jo bodo strokovno usposobljeni asistenti.

Pod točko dva je Ksenija Šterman, dr. med. spec.  predstavila vpliv sladkorne bolezni na delazmožnost. Predstavljeni so bili tipi sladkorne bolezni, vpliv na organe, možni vzroki bolezni ter vpliv na delazmožnost.

Pod točko tri je dr. Aleksandra Tebaj predstavila evropsko kartico invalidnosti. Kartica bo veljala na območju celotne Evropske unije in bo združevala različne komercialne popuste.

Pod četrto točko je magistra Valentina Brecelj govorila o podpornem zaposlovanju. Predstavila je kratko zgodovino podpornega zaposlovanja, oblike in način pridobitve podpornega zaposlovanja.

Pod peto točko je Mira Nemec predstavila vlogo zaposlitvene rehabilitacije pri prilagoditvi delovnega mesta sladkornega bolnika. Govor je tekel na  primerih prakse na inštitutu Soča, kjer se srečujejo s sladkornimi bolniki, napotitve bolnikov na različna usposabljanja in izobraževanja ter končnem ocenjevanju o delazmožnosti.

Pod šesto točko je Zlatko Perič predstavil skrb za zdravje na delovnem mestu. Predstavil je primere dobre in slabe prakse ter vlogo posameznika in podjetja pri skrbi za zdravje na delovnem mestu.

Pod točko sedem je Ivan Recek predstavil pomen telesne aktivnosti pri obvladovanju bolezni. Govoril je o svojih izkušnjah glede revme in kako pomembno je gibanje za ohranjevanje zdravja.

Izobraževanje je trajalo od 10:00h do 14:20h. Po končanem izobraževanju sva si ogledala sejem, kjer sva si na različni stojnicah ogledala aktivnosti društev, zdravstvene tehnike, zdravila, zdravstveno opremo in največjo novost sejma »Bionski človek«.

Boštjan Močnik in Darja ŠadlPriporočamo

Medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota
Slovenska ulica 44
9000 Murska Sobota, p.p. 62

Telefon: 02 532 11 57

Fax: 02 532 11 56

GSM: 051 232 242

E-mail: invalidi.ms@siol.net