02 532 11 57 invalidi.ms@siol.net
MDI Murska Sobota
Izobraževanie v Zdravilišču Radenci

V Zdravilišču Radenci je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla letošnje drugo  usposabljanje za invalide, ki prostovoljno delajo na DI.

Usposabljanje za aktivno življenje in delo, Zdravilišče Radenci, 7.-8.6.2018

V Zdravilišču Radenci je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla letošnje drugo usposabljanje za invalide, ki prostovoljno delajo na DI. Udeleženci so prvi dan dopoldne poslušali predavanje predstavnic projekta OMRA, popoldne pa so sodelovali v petih delavnicah. Drugi dan se je nadaljevalo predavanje predstavnic projekta OMRA.

Izvajalke predavaj projekta OMRA:
Doc. dr. Lilijana Šprah, dipl. univ. psiholog
prof. dr. Moja Zvezdana Dernovšek, dr. med.
Izr. Prof. dr. Duška Hočevar Knežević
dr. Maja Kolarević

Njihovo predavanje je bilo organizirano v okviru projekta OMRA (okrajšava za >Z večjo pismenostjo o duševnem zdravju do obvladovanja motenj razpoloženja<), ki ga izvaja konzorcij DMI ZRC SAZU in Inštitut Karakter; Zveza delovnih invalidov Slovenije je v projektu pridruženi član. Udeleženci so pridobili dodatna znanja o pomenu duševnega zdravja, vplivu stresa na duševno in telesno zdravje. Nadalje je beseda tekla o anksioznih motnjah ter depresiji - skupini duševnih motenj, ki v razvitem svetu dosegajo epidemične razsežnosti.

Cilj predavanja: Kako prepoznati in zdraviti s stresom povezane motnje, depresijo, anksioznost in druge težave v duševnem zdravju.

Prvi korak k uspešnemu duševnemu zdravljenju je, da prepoznaš simptome, da si poiščeš pomoč in da tudi sam prispevaš k uspešnemu zdravljenju.

Obstajajo različne duševne motnje: Panična motnja, BI polarna motnja razpoloženja (misli, telo, čustva, vedenje), Generalizirana anksiozna motnja, socialno fobija.

Predavanje je bilo zanimivo in poučno.

Več o duševnih motnjah najdete na spletni strani platforme OMRA: www.omra.si

MDI M. Sobota

Brigita GyergyekPriporočamo

Medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota
Slovenska ulica 44
9000 Murska Sobota, p.p. 62

Telefon: 02 532 11 57

Fax: 02 532 11 56

GSM: 051 232 242

E-mail: invalidi.ms@siol.net